فهرست کتاب مهرتابناک جلد اول

مقدّمه ۴۲ ـ۲۳

 1. جامعیّت مرحوم قاضی در دو جنبه ظاهر و باطن
 2. عدم استحالۀ استعمال لفظ واحد در معانی مختلف به نظر مرحوم قاضی قدّس سرّه
 3. تحوّل احوال و تبدّل آثار مرحوم خویی به واسطۀ شاگردی مرحوم قاضی 
 4. اعراض مرحوم خویی از آقای قاضی به واسطۀ اغوای ارباب تزویر و نفاق
 5. دو شیوۀ تبلیغی مرحوم قاضی در حوزه نجف
 6. لزوم و وجوب تهذیب نفس در کنار اشتغال به تحصیل علوم دینی 
 7. اشکال عمده متوجّه حوزه‌های علمیه 
 8. ادلّه انتخاب شاگردان ممتاز و مجتهد توسّط مرحوم قاضی
 9. فرق عمده بین عارف بالله و غیر عارف 
 10. ترویج روح آزادی و آزادگی به شاگردان توسّط مرحوم قاضی
 11. تشویق و تحریک نفس سالک به واسطۀ مطالعۀ احوال اولیاء دین
 12. کیفیّت تدوین مجموعه حاضر در شرح احوال مرحوم قاضی رضوان الله علیه

زندگی‌نامه و شرح احوال ۵۲ ـ ۴۳

 1. هدف علاّمه طهرانی از جمع‌آوری مطالب نقل شده از آیه الحق و العرفان حاج سیّد علی قاضی رضوان الله علیه
 2. شرح احوال مرحوم سیّد علی آقا قاضی توسّط شیخ آقا بزرگ طهرانی
 3. جدّ سوم علاّمه طباطبایی با مرحوم قاضی یکی است
 4. تعداد زوجات و فرزندان مرحوم قاضی
 5. حکمت و علّت تعدّد زوجات مرحوم قاضی
 6. بیان سختی و عسرت معیشت مرحوم قاضی
 7. برخی از مؤلّفات مرحوم قاضی
 8. روش تفسیری مرحوم قاضی

اساتید ۸۲ ـ ۵۳

 1. اساتید علمی مرحوم قاضی در کلام شیخ آقا بزرگ طهرانی
 2. سلسله اساتید مرحوم قاضی در کلام علاّمه طهرانی
 3. ذکر نموداری سلسله اساتید مرحوم قاضی از دو طریق
 4. ترجمۀ احوال آقا سیّد قریش قزوینی
 5. سرگذشت حاج امامقلی نخجوانی به نقل از مرحوم قاضی
 6. تبدیل عشق امامقلی نخجوانی به عشق خدایی
 7. شرح احوال حاج امامقلی نخجوانی
 8. بیانی اجمالی از سرگذشت مرحوم آقا سیّد حسین قاضی، پدر و استاد مرحوم حاج سیّد علی آقا قاضی
 9. اولین فتح باب برای مرحوم قاضی به دست پدر ایشان بوده است
 10. سؤال فرزند مرحوم قاضی از ایشان راجع به سلسلۀ اساتیدشان
 11. در احوال مرحوم آقا سیّد علی شوشتری رحمه الله علیه
 12. ذکر حالات آیه الحقّ و الیقین آقای سیّد علی شوشتری (ره) از طرائق الحقایق
 13. مختصری از احوال مرحوم سیّد احمد کربلایی
 14. اعراض اولیای الَهی از مرجعیّت و مسند فتوا
 15. قضیه‌ای از مرحوم قاضی راجع به آقا سیّد احمد کربلایی و کیفیّت احوال او
 16. تأیید و تبعیّت مرحوم قاضی از طریقه عرفانی مرحوم آقا سیّد احمد کربلایی
 17. دوری و اعراض مرحوم آقا سیّد احمد کربلایی از دنیا
 18. سؤال مرحوم قاضی از مرحوم حاج سیّد احمد کربلایی مبنی بر علّت ادامه مکاتبات با مرحوم کمپانی
 19. قبول کردن مرحوم کمپانی قضیه وحدت وجود را در ضمن مباحثات با مرحوم کشمیری
 20. سخن مرحوم آقا سیّد احمد کربلایی پیرامون مرحوم بهاری
 21. مصاحبت مرحوم قاضی با آقا سیّد احمد کربلایی و آیه الله حاج سیّد مرتضی کشمیری
 22. باز شدن در بسته به نام حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها

شاگردان ۱۱۲ ـ ۸۳

 1. طبقات شاگردان مرحوم قاضی
 2. اهمّ شاگردان مرحوم قاضی در کلام علاّمه طهرانی
 3. شدّت علاقه و احترام علاّمه طباطبایی نسبت به مرحوم قاضی
 4. تساوی طول عمر مرحوم علاّمه طباطبایی با مرحوم قاضی
 5. تربیت عرفانی علاّمه طباطبایی به دست مرحوم قاضی بوده است
 6. احضار روح مرحوم قاضی و سخن ایشان راجع به علاّمه طباطبایی
 7. مرحوم مسقطی از برجسته‌ترین شاگردان مرحوم قاضی
 8. تدریس حکمت و عرفان توسّط مرحوم مسقطی در حوزۀ نجف
 9. زوال علوم معقول و معارف اخلاقی و عرفانی از حوزه‌های نجف به واسطۀ تبعید مرحوم مسقطی
 10. اطّلاع مرحوم قاضی از رحلت آقا سیّد حسن مسقطی
 11. تشرّف مرحوم شیخ محمّد تقی آملی به محضر حضرت صاحب الأمر عجّل الله تعالی فرجه
 12. آیه الله حاج شیخ عبّاس هاتف قوچانی، وصیّ مرحوم قاضی
 13. مراودۀ علاّمه طهرانی با مرحوم قوچانی
 14. مصون ماندن مرحوم قوچانی از رؤیت نامحرم با دستوری از مرحوم قاضی
 15. آیه الله‌ حاج‌ شیخ‌ محمّد تقی‌ بهجت‌ فومنی‌ رشتی‌
 16. شاگردی آیه الله خویی در خدمت مرحوم قاضی
 17. موضع آیه الله خویی در قبال عرفان
 18. بحث و گفتگوی علاّمه طهرانی با آیه الله خویی در لزوم پیمودن راه عرفان
 19. برخی دیگر از شاگردان مرحوم قاضی
 20. قبول شهادت هر یک از شاگردان مرحوم قاضی به‌جای دو عادل
 21. مرحوم حدّاد از برجسته‌ترین شاگردان مرحوم قاضی
 22. پیروی از دستور مرحوم قاضی سبب حصول اوّل مرتبۀ تجرّد برای سیّد هاشم حدّاد
 23. اخبار مرحوم قاضی به مرحوم حدّاد نسبت به آینده
 24. فیض حضور علاّمه طهرانی به محضر حضرت حاج سیّد هاشم موسوی حدّاد، رضوان الله علیهما

مرحوم قاضی رضوان الله علیه از منظر بزرگان ۱۳۳ ـ ۱۱۳

 1. توصیف علاّمه طهرانی از شخصیّت مرحوم قاضی
 2. مرحوم حدّاد: «از صدر اسلام‌ تا به‌ حال‌، عارفی‌ به‌ جامعیّت‌ مرحوم‌ قاضی نیامده‌ است»
 3. تبحُّر مرحوم قاضی در علوم مختلف در کلام مرحوم حدّاد 
 4. کمال علمی مرحوم قاضی
 5. علاّمه طباطبایی می‌فرمودند: «تفسیر آیه به آیه را ما از مرحوم قاضی آموختیم»
 6. شدّت تکریم و تجلیل علاّمه طباطبایی نسبت به مرحوم قاضی
 7. طلب نصیحت کردن آقا سیّد جمال‌الدّین گلپایگانی از مرحوم قاضی
 8. کلام رهبر عظیم انقلاب آیه الله خمینی دربارۀ مرحوم قاضی و مرحوم ملکی تبریزی
 9. عظمت مرحوم قاضی از دیدگاه مرحوم سیّد محمّد کلانتر
 10. فرق بین حضرت قاضی با دیگران، فرق بین خورشید با شب تار است
 11. نصب کردن مرحوم مطهّری تصویر مرحوم قاضی را در اطاقشان
 12. آیه الله خویی: «خود من در شب فوت مرحوم قاضی دیدم در آسمان تناثر نجوم اتّفاق افتاده است!»
 13. آیه الله حاج آقا حسین قمی: «ما نسبت به علوم ایشان کور باطن هستیم!»
 14. تفاوت سِنّی مرحوم قاضی با مرحوم انصاری
 15. ملاقات آقای حاج محمّد حسن بیاتی با مرحوم قاضی

مقامات عرفانی، کرامات الَهی ۱۶۴ ـ ۱۳۵

 1. فنای مرحوم قاضی در توحید
 2. «بیایید ای موحّدین توحید افعالی!»
 3. جامعیّت پیامبر اکرم نسبت به مقام بقاء بعد از فناء
 4. فتح باب تجلّیات ذاتیّۀ مرحوم قاضی توسّط حضرت أباالفضل العبّاس
 5. سؤال طلبه‌ای از مرحوم قاضی راجع به واقعیّت وجود
 6. ملاقات با حضرت بقیّه الله الأعظم
 7. تقلید از مرحوم قاضی به دستور امام زمان علیه السّلام
 8. «در هرچه بنگرم تو پدیدار بوده‌ای»
 9. «همه کس طالب یارند چه هشیار و چه مست»
 10. شواهدی در تحقّق طیّ الارض نسبت به مرحوم قاضی
 11. میراندن مار توسّط مرحوم قاضی و نمونه‌ای از تجلّی اسم «المُمیت»
 12. رفع وحشت و دهشت زوّار مسجد سهله با دعای مرحوم قاضی رحمه الله علیه
 13. رفع گرفتاری از یکی از فرزندان مرحوم قاضی
 14. رفع سوءظنّ و اتّهام از مرحوم قوچانی
 15. اعجازی از مرحوم قاضی در پیدا کردن تسبیح شاه مقصود
 16. تأثیر کلام ملکوتی مرحوم قاضی بر نفوس
 17. نشان دادن محلّ ورود قافلۀ حسینی به کربلا 
 18. اخبارمرحوم قاضی از وقایع آینده
 19. خبر دادن مرحوم قاضی از غصب نیمی از منزل مرحوم حدّاد
 20. عدم تبعیّت مرحوم قوچانی از دستور مرحوم قاضی و باقی ماندن نشانۀ سرخک
 21. اخبار مرحوم قاضی از آنچه در ذهن مرحوم قوچانی می‌گذشت
 22. خبر دادن مرحوم قاضی از تأخیر لیلۀ زفاف مرحوم قوچانی
 23. اخبار مرحوم قاضی از افکار یکی از شاگردان
 24. اطّلاع مرحوم قاضی از زمان مرگ و محلّ دفن خود

مبانی عرفانی ۲۰۲ ـ ۱۶۵

 1. مسلک عرفانی مرحوم قاضی در سیر و سلوک
 2. معرفه النّفس ملازم با معرفه الرّب
 3. عبور از عالمی مستلزم اطّلاع بر جمیع آثار و خصوصیّات آن عالم نیست
 4. اهمّیت استاد در راه سیر و سلوک
 5. نفی خواطر مهم‌ترین عوامل در تجلّی سلطان معرفت
 6. طریقۀ مرحوم آخوند ملاحسینقلی همدانی و مرحوم قاضی در نفی خواطر به حربۀ ذکر
 7. طریقۀ احراق برای از بین بردن اغراض و نیّات نفسانی سالک
 8. کیفیّت از بین بردن ریشۀ طمع در سالک
 9. تشبیه لطیف مرحوم قاضی راجع به صمت و سکوت
 10. مراد حقیقی از احتیاط در کلام امام صادق علیه السّلام 
 11. عدم یأس و نا امیدی سالک در راه سیر و سلوک و عرفان
 12. آن کسانی که رعایت کردند، بُردند
 13. عدم اکتفا بر خواندن علوم حکمی و لزوم سیر و سلوک و عرفان عملی
 14. شدّت اهتمام و اعتنای سالک راه خدا به شریعت
 15. امام زنده و مرده ندارد؛ امامِ مقبور در قبر زنده است
 16. در راه توحید از همۀ تجلّیات اسمائی و صفاتی باید گذشت
 17. پاسخ مرحوم قاضی به عدّه‌ای از بزرگان که از ایشان تقاضای دستور کرده بودند
 18. منتقل نشدن حقیقت و سرّ مرحوم قاضی به هیچ‌یک از فرزندانشان
 19. تفاوت در کیفیّت تربیت مرحوم قاضی به حسب مراتب شاگردان 
 20. تفاوت در کیفیّت تربیت شاگردان از حیث مرافقت با استاد
 21. اشکال ملاّ آقاجان بر روش سلوکی مرحوم قاضی و پاسخ آن
 22. علّت عدم تعیین مرحوم حدّاد به عنوان وصیّ ظاهری مرحوم قاضی
 23. جایگاه وصیّ ظاهر
 24. عدم توجّه سالک بر مکاشفات صوریه
 25. بی‌اعتنایی مرحوم قاضی نسبت به کشف و کرامات ظاهری
 26. تشبیه میان حالات شیخ احمد احسائی با حال حاج رجبعلی خیاط
 27. لزوم توجّه سالک به حقیقت استاد
 28. علّت ایجاد توقّعات سالک پس از پیدایش برخی حالات در راه عرفان
 29. آفت شهرت و ضرر آن در راه سیر و سلوک

سیرۀ عملی ۲۲۱ـ ۲۰۳

 1. شیفتگی مرحوم قاضی نسبت به حضرت أباعبدالله الحسین علیه السّلام
 2. توسّل به حضرت صاحب الزّمان در همۀ حالات و سکنات
 3. تواضع و فروتنی مرحوم قاضی
 4. نحوۀ تکلّم مرحوم قاضی با شاگردان خود پیرامون مطالب توحیدیّه
 5. اهتمام بی‌اندازۀ مرحوم قاضی نسبت به عبادت و تهجّد
 6. کیفیّت سحر خیزی و نماز شب مرحوم قاضی
 7. حکایتی در توکّل مرحوم قاضی به خداوند
 8. اخلاص عمل 
 9. مرحوم‌ قاضی‌ از نقطۀ نظر عمل آیتی‌‌ عجیب‌ بود 
 10. اعراض و دوری از اهل دنیا
 11. عملکرد مرحوم قاضی در رعایت احترام نسبت به عمامه
 12. تأکید مرحوم قاضی بر رعایت احترام و تجلیل نسبت به سادات حتّی اگر طفل باشند
 13. مرحوم قاضی: «پاره شود شکمی که چهار بچه سیّد بزاید و علویّه نشود»
 14. اهتمام مرحوم قاضی نسبت به مجالس روضه
 15. مرحوم قاضی بسیار به وادی السّلام نجف برای زیارت اهل قبور می‌رفت
 16. تأکید مرحوم قاضی مبنی بر عدم پوشیدن لباس سیاه
 17. اوصاف ظاهری مرحوم قاضی و ضرب‌المثل بودن نظافت ایشان
 18. حکایتی در شدّت اهتمام مرحوم قاضی نسبت به رعایت بهداشت

دستور العمل‌ها ۲۶۰ ـ ۲۲۳

 1. توسّل به سیّدالشّهداء و ائمّۀ اطهار علیهم السّلام کلید راه سیر و سلوک
 2. دستورات آیه الحق مرحوم قاضی در ماه‌های رجب و شعبان و رمضان المبارک
 3. عمل به روایت عنوان بصری یکی از مهم‌ترین دستورات مرحوم قاضی بوده است
 4. تعالیم مرحوم قاضی برگرفته از فرمایشات امام صادق علیه السّلام است
 5. مرحوم قاضی علاوه بر ذکر، مراقبه را هم لازم می‌شمردند
 6. عملی که انسان با انجام آن به خیر دنیا و آخرت نائل می‌شود
 7. توصیۀ مرحوم قاضی برای کسب نشاط در هنگام قیام برای نماز شب
 8. دوام طهارت از جمله دستورات حتمیّه برای سالک
 9. تأکید مرحوم قاضی بر حفظ و عدم افشای سر
 10. سخن مرحوم قاضی مبنی بر نماز خواندن در مساجد مختلف
 11. توصیۀ مرحوم قاضی نسبت به زیارت دو مکان مقدّس در عتبات عالیات
 12. توصیه و تأکید به زیارت اهل قبور
 13. دستور مرحوم قاضی در کیفیّت غذا خوردن
 14. جمعیّت خاطر از مهم‌ترین مسائل در راه تربیت و سیر و سلوک
 15. ضرر مسافرت برای سالک 
 16. لزوم تحت‌الحنک انداختن در هنگام نماز
 17. ذکر برخی از دستورات مرحوم آیه الله میرزا علی آقا قاضی
 18. «یا طُهرُ، یا طاهِرُ، یا طَهورُ، یا طَیهورُ، یا طَیهارُ»
 19. دعایی را که مرحوم قاضی به شاگردان خود دستور داده بودند تا در قنوت نمازهایشان بخوانند
 20. دعایی که مرحوم قاضی به برخی از شاگردان خویش دستور داده بودند 
 21. استغفاری که مرحوم قاضی به شاگردان خود دستور می‌دادند
 22. دو دستور برای دفع شرّ دشمن از شخص
 23. دستور العمل مرحوم قاضی برای رفع مشکلات دنیوی و اخروی

بزرگان از منظر مرحوم قاضی رضوان الله علیه ۲۷۷ ـ ۲۶۱

 1. دیدگاه مرحوم قاضی راجع به ملاّی رومی 
 2. اشتیاق مرحوم قاضی به قرائت مثنوی 
 3. رسیدن به توحید جز از طریق ولایت کلّیۀ ائمّۀ معصومین امکان پذیر نمی‌باشد 
 4. کلام مرحوم قاضی در تشیّع برخی از عرفا
 5. تحقیقی راجع به سیر و سلوک افراد در ادیان و مذاهب مختلفه‏ و نتیجه مثبت و یا منفی آن در وصول به توحید و عرفان ذات حقّ متعال از عامّه و غیرهم‏ (ت)
 6. عرفای غیر شیعه در طول تاریخ، یا عارف نبوده ‏اند و یا از ترس عامّه تقیه می‏نموده‏ اند (ت)
 7. دیدگاه مرحوم قاضی نسبت به محیی‌الدّین عربی و کتاب فتوحات مکّیه
 8. فتوحات محیی‌الدّین به منزله شرح تائیّۀ ابن‌فارض است
 9. کلام مرحوم قاضی مبنی بر تشیّع ابن‌فارض مصری
 10. افضلیّت ابن‌فارض مصری بر حافظ شیراز و ذکر شاهدی بر این امر
 11. لزوم حفظ تائیۀ کبرای ابن‌فارض
 12. دیدگاه مرحوم قاضی راجع به سعدی شیراز
 13. مرحوم کشمیری به مقام توحید حق تعالی نرسیده بود
 14. بیانی اجمالی از سرگذشت مرحوم کشمیری و نحوۀ سلوک ایشان
 15. زهد و قناعت در زندگی آقا سیّد مرتضی کشمیری
 16. دستمال متبرّک و هدیۀ آقا سیّد مرتضی کشمیری به مرحوم قاضی
 17. سخنی از مرحوم قاضی راجع به مرحوم سیّد عبدالغفّار مازندرانی

مواعظ و دیدگاه‌ها ۳۱۴ ـ ۲۷۹

 1. دیدگاه اولیای الَهی نسبت به فقه و احکام شرعی 
 2. ارتباط وثیق فقه حقیقی و شرع واقعی با مسائل فلسفی و عرفانی
 3. مرحوم قاضی: «نعمَ الرّجُلُ أن یکونَ فقیهًا صوفیًّا!»
 4. مرحوم قاضی نماز مغرب را به مجرّد استتار قرص خورشید می‌خواندند
 5. لزوم اطاعت از استاد عارف کامل حتّی در امور شرعیّه
 6. تقاضای غیر صحیح شاگردان مرحوم قاضی از ایشان در تأخیر انداختن نماز‏
 7. مرحوم قاضی بر خلاف رضای الَهی تکلیفی انجام نداده است‏
 8. فرق بین مرحوم قاضی و دیگران در اعلمیّتِ ظاهری نیست‏
 9. مجلس ذکر مرحوم قاضی بهترین مجلس در تمام عالم
 10. خرده گرفتن مرحوم قاضی از علمایی که پیوسته به علوم ظاهری مشغول می‌باشند
 11. انتقاد علمای اهل ظاهر از شیوه و سلوک اولیای الَهی
 12. شیخ احمد أحسائی خدا را پوچ و بدون اثر معرفی می‌کند 
 13. انتقاد مرحوم قاضی نسبت به جمیع علوم سرگرم کننده و بی‌نتیجه و اتلاف کننده عمر
 14. مفید بودن اخترعات و اکتشافات اخیر برای اهل عرفان
 15. سخنی حکیمانه از مرحوم قاضی
 16. کیفیّت قیام حضرت مهدی علیه السّلام 
 17. کلام مرحوم قاضی پیرامون دلالت شش آیۀ اوّل سورۀ طه بر طیّ الأرض
 18. کیفیّت سیر قالیچۀ حضرت سلیمان در فضا
 19. استخراجات و رموز حروف و اعداد، نزد مرحوم قاضی
 20. سفید شدن موی سر دختر افندی از مشاهدۀ عذاب قبر مادر
 21. استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد
 22. مرحوم قاضی سورۀ حمد را با قرائت ﴿مَلِکِ یَومِ الدِّین﴾ می‌خواندند 
 23. تصحیح دو عبارت از زیارت عاشوراء 
 24. نظر مرحوم قاضی راجع به رسالۀ سیر و سلوک بحرالعلوم 
 25. عدم صحّت انتساب تفسیر منسوب به محیی‌الدّین عربی
 26. تلفظ صحیح دو کلمۀ عبری توسّط مرحوم قاضی
 27. اهتمام مرحوم قاضی نسبت به انجیل برنابا و توصیۀ ایشان به خواندن آن

اشعار ۳۲۱ ـ ۳۱۵

 1. ابیاتی از قصیدۀ غدیریه مرحوم قاضی
 2. در عین غرق بودن در معارف الهی، گاهی اشعار پر محتوایی نیز می‌خواندند
 3. دو بیت شعر از طرف مرحوم قاضی به مرحوم شیخ محمّد تقی لاری
 4. فروماندن شیخ کاظم اُزری از انشاد شعر در صحن موسی بن جعفر علیهما السّلام

ارتحال، وصیّت‌نامه ۳۴۰ ـ ۳۲۳

 1. مرض استسقاء سبب رحلت مرحوم قاضی
 2. احوالات مرحوم قاضی در هنگام رحلت
 3. مطالب منقول از آقای حاج سیّد محمّد حسن قاضی دربارۀ فوت والد
 4. مرقد شریف مرحوم قاضی در وادی السّلام نجف أشرف
 5. عدم تجلیل از مرحوم قاضی پس از رحلت ایشان
 6. هتک حرمت و اهانت نسبت به اولیای الَهی 
 7. وصیّت‌نامۀ مرحوم قاضی رضوان الله علیه
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن