آشنایی با گیاهان آبزی

گیاه آبزی گیاهی است که با زیست در آب (آب شور یا آب شیرین) سازگار شده‌است. این گیاهان اندام‌های سازگار ویژه‌ای برای زیست در زیر آب یا سطح آب دارند. معمول‌ترین اندام سازگار شده آئرانشیم نام دارد، ولی برگ‌های غوطه ور بر روی آب نیز از جمله دیگر اندام سازگار معمول هستند.

دکمه بازگشت به بالا