حدیث گراف

تقواى خدا و نظم داشتن در کار

امام على علیه السلام ـ در وصیت به امام حسن و امام حسین علیهما السلام : شما و همه فرزندان و کسانم و هر که را نوشته ام به او رسد، به تقواى خدا و نظم داشتن در کارتان سفارش مى کنم.

ادامه »

از زمین خوردن کسی شاد مشو

امیرالمومنین علی علیه السلام از زمین خوردن کسی شاد مشو که نمی‌دانی گردش روزگار برای تو چه در آستین دارد

ادامه »

آفت زندگی سوء تدبیر است

امام علی علیه السلام: آفت زندگی سوء تدبیر است

ادامه »

برای فهمیدن بپرس نه برای آزار دادن

امام علی علیه السلام: برای فهمیدن بپرس نه برای آزار دادن که نادان آموزش گیرنده، همانند داناست، و همانا دانای بی‌انصاف چون نادان بهانه جوست

ادامه »

کار امروز را به فردا مینداز

امام باقر علیه السلام: زنهار از افکندن کار امروز به فردا زیرا که این کار دریایی است که مردمان در آن غرق و نابود می‌شوند.

ادامه »

همنشین خوب بهتر از تنهای است

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم: همنشین خوب بهتر از تنهای است و تنهایی بهتر از همنشین بد است مکارم

ادامه »

اطمینان پس از آزمودن

حضرت علی علیه السلام: اطمینان به هر کس قبل از آزمودن او نشانه کم خردی است

ادامه »

اندازه هر کس به اندازه همت اوست

امام علی علیه السلام: اندازه هر کس به اندازه همت اوست

ادامه »

اظهار پریشانی و بیچارگی فقر می‌آورد

حضرت علی علیه السلام: اظهار پریشانی و بیچارگی فقر می‌آورد

ادامه »

چهار انگشت فاصله میان حق و باطل

حضرت علی علیه السلام: میان حق و باطل جز چهار انگشت فاصله نیست باطل این است که بگویی شنیدم و حق آن است که بگویی دیدم

ادامه »
دکمه بازگشت به بالا