برداشت گندم در شهرستان ری

پرمطلب: کشت گندم در شهرستان ری به صورت آبی است و بیشترین اراضی زیر کشت گندم نیز به ترتیب در بخش های قلعه نو، حسن آباد فشافویه و کهریزک است. پنج کمباین بومی و ۶۵ کمباین غیر بومی وظیفه برداشت گندم شهرستان ری را بر عهده دارند.

برداشت گندم در شهرستان ری - پرمطلب

برداشت گندم در شهرستان ری - پرمطلب

برداشت گندم در شهرستان ری - پرمطلب
برداشت گندم در شهرستان ری

برداشت گندم در شهرستان ری - پرمطلب

برداشت گندم در شهرستان ری - پرمطلب

برداشت گندم در شهرستان ری - پرمطلب

برداشت گندم در شهرستان ری - پرمطلب

برداشت گندم در شهرستان ری - پرمطلب
برداشت گندم در شهرستان ری

برداشت گندم در شهرستان ری - پرمطلب

برداشت گندم در شهرستان ری - پرمطلب

برداشت گندم در شهرستان ری - پرمطلب

برداشت گندم در شهرستان ری - پرمطلب

برداشت گندم در شهرستان ری - پرمطلب

برداشت گندم در شهرستان ری - پرمطلب

برداشت گندم در شهرستان ری - پرمطلب
برداشت گندم در شهرستان ری

برداشت گندم در شهرستان ری - پرمطلب

 

www.pormatlab.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نه − چهار =

دکمه بازگشت به بالا