برنامه ضربان

بازنشر برنامه ضربان شبکه سلامت با هدف ارتقای سطح آگاهی مردم نسبت به بیماریهای جسم و روان با معرفی انواع بیماریهای جسمی و روانی و بیان راههای بهبود، جلوگیری و کنترل آن

دکمه بازگشت به بالا