مورچه عسل ساز

پرمطلب: مورچه عسل  Honeypot Ant در صحراهای خشک و بی آب و علف وجود دارند و برای دیگر مورچه ها و برخی از حیوانات صحرایی و حتی انسان منبع تغذیه محسوب می شوند.

بدین ترتیب که پس از بارش باران و رشد گیاهان، مورچه های عسل در صحرا مقدار زیادی از شهد گل ها را می نوشند به گونه ای که در برخی مواقع حجم شکم آنها به اندازه یک دانه انگور نیز می رسد.

مورچه های عسل در بسیاری از مواقع به دلیل ذخیره سازی غذا برای دیگران می میرند چراکه سنگینی میزان عسل موجود در داخل شکم آنها بیش از هشت برابر وزن خود این مورچه ها است.

مورچه عسل ساز Honeypot Ant
مورچه عسل ساز Honeypot Ant
Honeypot Ant"مورچه عسل ساز
مورچه عسل ساز Honeypot Ant
Honeypot Ant"مورچه عسل ساز
مورچه عسل ساز Honeypot Ant
مورچه عسل ساز Honeypot Ant
مورچه عسل ساز Honeypot Ant
مورچه عسل ساز Honeypot Ant
مورچه عسل ساز Honeypot Ant
مورچه ای که عسل تولید می کند
مورچه عسل ساز Honeypot Ant
مورچه عسل ساز Honeypot Ant
مورچه عسل ساز Honeypot Ant
مورچه عسل ساز Honeypot Ant
مورچه عسل ساز Honeypot Ant
مورچه عسل ساز Honeypot Ant
مورچه عسل ساز Honeypot Ant
مورچه عسل ساز Honeypot Ant
مورچه عسل ساز Honeypot Ant
مورچه عسل ساز Honeypot Ant
مورچه عسل ساز Honeypot Ant
مورچه عسل ساز Honeypot Ant
مورچه عسل ساز Honeypot Ant
مورچه عسل ساز Honeypot Ant - پرمطلب
مورچه عسل ساز Honeypot Ant
مورچه عسل ساز Honeypot Ant
مورچه عسل ساز Honeypot Ant

pormatlab.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

یک × پنج =

دکمه بازگشت به بالا