کاردستی با خمیر

ساختن گوسفند خمیری

آموزش ساخت گوسفند با خمیر فیمو

ادامه »

طرز ساختن گل رز با خمیر پلیمری

آموزش ساخت گل رز با خمیر پلیمری

ادامه »

گربه پوشین با سبد خمیری

آموزش ساخت گربه پوشین با سبد خمیری

ادامه »

قفل و کلید خمیری

آموزش ساخت قفل و کلید خمیری

ادامه »

ساختن قطار با خمیرهای رنگی

ساختن قطار با خمیرهای رنگی

ادامه »

ساختن قارچ عروسکی با خمیر

آموزش ساخت قارچ عروسکی با خمیر

ادامه »

ساختن سبد با گلهای خمیری

آموزش ساخت سبد با گلهای خمیری

ادامه »

ساختن زنبور با خمیر پلیمری

آموزش ساخت زنبور با خمیر پلیمری

ادامه »

ساخت خرگوش خمیری با سبد هویج

آموزش ساخت خرگوش با سبد هویج خمیری

ادامه »

مجسمه خانم کوچولو نشسته بر تخت

آموزش ساخت خانم کوچولوی نشسته بر تخت خمیری

ادامه »
دکمه بازگشت به بالا