حدیث گراف

اوج نادانى این است که آدمى به نادانى خود ببالد

اوج نادانى این است که آدمى به نادانى خود ببالد

امام على علیه السلام : اوج نادانى این است که آدمى به نادانى خود ببالد.
قبل از دعا ذکر بگوید و یا کار خیری انجام دهید

قبل از دعا ذکر بگوید و یا کار خیری انجام دهید

پیامبر خدا صلى الله علیه و آله : هر گاه خواستى دعا کنى ، پیش از آن ، نمازى بخوان یا صدقه اى بده یا کار خیرى بکن یا ذکرى بگو.
نادیده گرفتن احسان دیگران سبب منت می‌شود

نادیده گرفتن احسان دیگران سبب منت می‌شود

امام على علیه السلام : نادیده گرفتن احسان [دیگران]، منت گذارى زشت آنان را سبب مى شود .
وسط صحبت کسی ندوید !

وسط صحبت کسی ندوید !

پیامبر خدا صلى الله علیه و آله : هر که در میان سخن برادر مسلمانش بدود، مانند این است که چهره او را خراشیده باشد.
خودرأى در خطا و اشتباه فرو مى‌افتد

خودرأى در خطا و اشتباه فرو مى‌افتد

امام على علیه السلام : خودرأى ، در خطا و اشتباه فرو مى افتد .
به کسى که به تو هدیه نمى دهد، هدیه بده

به کسى که به تو هدیه نمى دهد، هدیه بده

امام على علیه السلام : از کسى که از تو عیادت نمى کند، عیادت کن و به کسى که به تو هدیه نمى دهد، هدیه بده.
تا وقتی رازت پیش خودت باشد در آرامش هستی

تا وقتی رازت پیش خودت باشد در آرامش هستی

امام على علیه السلام : اگر رازت را پنهان دارى، مایه شادى توست ، و اگر آن را فاش سازى، موجب نابودى تو .
مهمان با خودش روزى اش را هم می‌آورد

مهمان با خودش روزى اش را هم می‌آورد

پیامبر خدا صلى الله علیه و آله: مهمان، با روزى اش بر قوم وارد مى شود، و چون برود ، با همه گناهان آنها مى رود.
شرط همنشینى ، کم کردن مخالفت است

شرط همنشینى ، کم کردن مخالفت است

امام على علیه السلام : شرط همنشینى ، کم کردنِ مخالفت است .
چیزى را که از عهده انجام آن بر نمى آیى ضمانت نکن

چیزى را که از عهده انجام آن بر نمى آیى ضمانت نکن

امام على علیه السلام : چیزى را که از عهده انجام آن بر نمى آیى ضمانت نکن
دکمه بازگشت به بالا
بستن