حدیث گراف

ازدواج بهترین بنا

ازدواج بهترین بنا

ما بُنِيَ بِناءٌ فِي الإِسلامِ أحَبُّ إلَى اللّهِ تَعالى مِنَ التَّزويجِ .
گرامی داشتن دیگران

گرامی داشتن دیگران

امام على عليه السلام : اگر كسى را گرامى بدارى، در حقيقت خودت را گرامى داشته اى و حيثيت خويش را با آن آراسته اى. بنا بر اين، به خاطر خوبى و احترامى كه به خودت كرده اى، از ديگرى انتظار سپاسگزارى نداشته باش.
آفت عالمان

آفت عالمان

امام على عليه السلام : آفت عالمان، حبّ رياست است.
كسى كه دوست خود را حفظ کند

كسى كه دوست خود را حفظ کند

امام صادق عليه‏السلام : خداوندِ والا نام ، حافظِ كسى است كه دوست خود را حفظ كند .
برترين زهد

برترين زهد

امام على عليه السلام : برترين زهد، پنهان داشتن زهد است
دشمن ترين دشمن آدمى

دشمن ترين دشمن آدمى

امام على عليه السلام : دشمن ترين دشمن آدمى، خشم و شهوت اوست. هركه بر اين دو چيره شود، مقامش بلند گردد و به هدف خود برسد
مرگ انسان بر اثر گناهان

مرگ انسان بر اثر گناهان

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : مرگ انسان بر اثر گناهان ، بيشتر از مرگش با اَجَل است ، و زنده ماندن او بر اثر نيكوكارى ، بيشتر از زنده ماندش با عمر است .
دکمه بازگشت به بالا