طراحی روی بدن، تاتو و خالکوبی

تاتوی گل و پروانه ما بین سینه

تاتوی گل و پروانه ما بین سینه

تاتوی گل و پروانه ما بین سینه های دختر جوان
تاتو رنگی گل رز وسط سینه

تاتو رنگی گل رز وسط سینه

نمونه تاتو رنگی گل رز زیبا وسط سینه
طرح زیبا از تاتوی بین دو سینه

طرح زیبا از تاتوی بین دو سینه

نمایش طرح زیبا از تاتوی زیر و بین دو سینه
خالکوبی ظریف بین سینه ها

خالکوبی ظریف بین سینه ها

خالکوبی ظریف بین سینه ها زن جوان
خالکوبی طاووس روی باسن

خالکوبی طاووس روی باسن

#tattoo #تاتو #تتو #خالکوبی #خالکوبی_حیوانات #طاووس
نقش دختر بر دست

نقش دختر بر دست

#خالکوبی #tattoo #تتو #تاتو #تاتو_دست
تتو کردن روی دست و انگشتان

تتو کردن روی دست و انگشتان

#خالکوبی #tattoo #تتو #تاتو #خالکوبی_دست
خالکوبی شیر روی بازوی دختر

خالکوبی شیر روی بازوی دختر

#خالکوبی #tattoo #تتو #تاتو #شیر #خالکوبی_دست
دکمه بازگشت به بالا
بستن