گونه‌های متنوع پرندگان در حاشيه درياچه سد زاينده‌رود

پرمطلب: هرساله در فصول بهار و تابستان گونه‌های متنوعی از پرندگان به حاشيه درياچه سد زاينده‌رود در چادگان مهاجرت می‌كنند.
گونه‌های متنوع پرندگان در حاشيه درياچه سد زاينده‌رود

گونه‌های متنوع پرندگان در حاشيه درياچه سد زاينده‌رود

گونه‌های متنوع پرندگان در حاشيه درياچه سد زاينده‌رود

گونه‌های متنوع پرندگان در حاشيه درياچه سد زاينده‌رود

گونه‌های متنوع پرندگان در حاشيه درياچه سد زاينده‌رود

گونه‌های متنوع پرندگان در حاشيه درياچه سد زاينده‌رود

گونه‌های متنوع پرندگان در حاشيه درياچه سد زاينده‌رود

گونه‌های متنوع پرندگان در حاشيه درياچه سد زاينده‌رود

گونه‌های متنوع پرندگان در حاشيه درياچه سد زاينده‌رود

گونه‌های متنوع پرندگان در حاشيه درياچه سد زاينده‌رود

گونه‌های متنوع پرندگان در حاشيه درياچه سد زاينده‌رود

گونه‌های متنوع پرندگان در حاشيه درياچه سد زاينده‌رود

گونه‌های متنوع پرندگان در حاشيه درياچه سد زاينده‌رود

گونه‌های متنوع پرندگان در حاشيه درياچه سد زاينده‌رود

گونه‌های متنوع پرندگان در حاشيه درياچه سد زاينده‌رود

گونه‌های متنوع پرندگان در حاشيه درياچه سد زاينده‌رود

گونه‌های متنوع پرندگان در حاشيه درياچه سد زاينده‌رود

گونه‌های متنوع پرندگان در حاشيه درياچه سد زاينده‌رود

گونه‌های متنوع پرندگان در حاشيه درياچه سد زاينده‌رود

گونه‌های متنوع پرندگان در حاشيه درياچه سد زاينده‌رود

www.pormatlab.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

9 − 2 =

دکمه بازگشت به بالا