خواب کارمندان ژاپنی در مکان های عمومی !

پرمطلب: اشتباه نکنید این افراد که شما در تصاویر زیر مشاهده خواهید کرد کارتن خواب یا بی خانمان نیستند آنها اکثرا کارمندان پایین رده ادارات شهر های مختلف ژاپن از جمله توکیو هستند.

جالب است بدانید که در ژاپن برای افراد یک قانون کلی وجود دارد و آن این است که: «هر جا رسیدی چرت بزن»

تفاوتی ندارد در خیابان باشند یا اتوبوس و مترو، کافیست تنها چند دقیقه وقت اضافه داشته باشند تا در هر وضعیتی که هستند چشمانشان را روی هم گذاشته و بخوابند .

خواب کارمندان ژاپنی در مکان های عمومی
خواب کارمندان ژاپنی در مکان های عمومی

جالب است به چهره هایشان نگاهی بیاندازید طوری خوابیده اند که خدایی نکرده بنظر می رسد قرار نیست هیچ وقت از خواب بیدار شوند .برای دیگر مردم ژاپن هم این مسئله کاملا حل شده است و بنظر می رسد آنها حال این کارمندان را به خوبی درک می کنند .

خواب کارمندان ژاپنی در مکان های عمومی
خواب کارمندان ژاپنی در مکان های عمومی
خواب کارمندان ژاپنی در مکان های عمومی
خواب کارمندان ژاپنی در مکان های عمومی
خواب کارمندان ژاپنی در مکان های عمومی
خواب کارمندان ژاپنی در مکان های عمومی
خواب کارمندان ژاپنی در مکان های عمومی
خواب کارمندان ژاپنی در مکان های عمومی
خواب کارمندان ژاپنی در مکان های عمومی
خواب کارمندان ژاپنی در مکان های عمومی
خواب کارمندان ژاپنی در مکان های عمومی – سایت پرمطلب
خواب کارمندان ژاپنی در مکان های عمومی
خواب کارمندان ژاپنی در مکان های عمومی
خواب کارمندان ژاپنی در مکان های عمومی
خواب کارمندان ژاپنی در مکان های عمومی
خواب کارمندان ژاپنی در مکان های عمومی
خواب کارمندان ژاپنی در مکان های عمومی
خواب کارمندان ژاپنی در مکان های عمومی
خواب کارمندان ژاپنی در مکان های عمومی
خواب کارمندان ژاپنی در مکان های عمومی
خواب کارمندان ژاپنی در مکان های عمومی
خواب کارمندان ژاپنی در مکان های عمومی
خواب کارمندان ژاپنی در مکان های عمومی
خواب کارمندان ژاپنی در مکان های عمومی
خواب کارمندان ژاپنی در مکان های عمومی
خواب کارمندان ژاپنی در مکان های عمومی
خواب کارمندان ژاپنی در مکان های عمومی
خواب کارمندان ژاپنی در مکان های عمومی
خواب کارمندان ژاپنی در مکان های عمومی
خواب کارمندان ژاپنی در مکان های عمومی
خواب کارمندان ژاپنی در مکان های عمومی
خواب کارمندان ژاپنی در مکان های عمومی
خواب کارمندان ژاپنی در مکان های عمومی
خواب کارمندان ژاپنی در مکان های عمومی
خواب کارمندان ژاپنی در مکان های عمومی
خواب کارمندان ژاپنی در مکان های عمومی
خواب کارمندان ژاپنی در مکان های عمومی – سایت پرمطلب
خواب کارمندان ژاپنی در مکان های عمومی
خواب کارمندان ژاپنی در مکان های عمومی
خواب کارمندان ژاپنی در مکان های عمومی
خواب کارمندان ژاپنی در مکان های عمومی
خواب کارمندان ژاپنی در مکان های عمومی - پرمطلب
خواب کارمندان ژاپنی در مکان های عمومی
خواب کارمندان ژاپنی در مکان های عمومی
خواب کارمندان ژاپنی در مکان های عمومی
خواب کارمندان ژاپنی در مکان های عمومی
خواب کارمندان ژاپنی در مکان های عمومی
خواب کارمندان ژاپنی در مکان های عمومی
خواب کارمندان ژاپنی در مکان های عمومی
خواب کارمندان ژاپنی در مکان های عمومی
خواب کارمندان ژاپنی در مکان های عمومی
خواب کارمندان ژاپنی در مکان های عمومی
خواب کارمندان ژاپنی در مکان های عمومی
خواب کارمندان ژاپنی در مکان های عمومی
خواب کارمندان ژاپنی در مکان های عمومی
خواب کارمندان ژاپنی در مکان های عمومی
خواب کارمندان ژاپنی در مکان های عمومی
خواب کارمندان ژاپنی در مکان های عمومی
خواب کارمندان ژاپنی در مکان های عمومی
خواب کارمندان ژاپنی در مکان های عمومی
خواب کارمندان ژاپنی در مکان های عمومی

www.pormatlab.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

3 + شانزده =

دکمه بازگشت به بالا